Informatie

Op deze pagina vind u informatie over onze vereniging.

Heeft u vragen stuur ons een e-mailtje:

ijsclubdenoord@quicknet.nl

 

 

2d43b29232ba95e1a28eSONY DSC

 

 

 


Zodra de vorst komt laten we de baan onderlopen en er kan dan heel snel worden geschaatst. Door de zeer gunstige en luwe ligging hebben we als een van de eerste banen in West-Friesland de mogelijkheid om te kunnen schaatsen. Ook worden er in de winter diverse toertochten georganiseerd met schaats-verenigingen uit de andere dorpen.

Zodra er nieuws is over de komst van koning winter en activiteiten op onze IJsbaan leest u dit hier direct.


Wilt u op de hoogte blijven van het actuele nieuws, kan u zich aan melden voor de nieuwsbrief. Stuur u mail-adres naar ons mailadres.


Wilt u lid worden van onze vereniging dat kan.

Voor het gezin bedraagt het lidmaatschap € 10,00.

Een persoons – kaarten/ donateurkaarten € 6,00.

Na incasseren ontvangt u de kaarten.

Als u na 1 december lid wil worden moeten wij dubbele kosten in rekening brengen.

Wilt u  lid worden, vraag het machtiging formulier aan.

Of wilt u lidmaatschap opzeggen:

Stuur dan een mailtje naar:

ijsclubdenoord@quicknet.nl


We hopen op een strenge winter zodat we net als voorgaande jaren, volop kunnen genieten van een gezellige ijsperiode.

 

Lijkt het u leuk om bij onze club aan te sluiten. Meld u dan aan als Vrijwilliger. U bent van harte welkom


Privicy Policy:

IJsclub de Noord hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze Privacy policy willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. IJsclub de Noord houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.  Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

  • Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit Privacy policy;
  • Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
  • Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
  • Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
  • Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
  • Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

Als IJsclub de Noord zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van ons Privacy policy, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen.